Cyberbezpieczeństwo

Kontrola dostępu stacji roboczych do sieci

Usługa kontroli dostępu stacji roboczych do sieci minimalizuje ryzyko wystąpienia zagrożeń związanych z atakami sieci pochodzących z jej wnętrza. Zgodnie z analizami 80% ataków w cyberprzestrzeni spowodowanych jest wewnętrznym zagrożeniem. Wykorzystywane przez Axians narzędzia, uniemożliwiają podpięcie się do sieci stacji roboczych, które nie są zabezpieczone zgodnie z polityką bezpieczeństwa firmy.

Unikalne cechy

Kontrola dostępu stacji roboczych do sieci polega na sprawdzeniu urządzeń lub stacji roboczych próbujących podłączyć się do sieci. Weryfikowane są uprawnieninia zarówno stacji roboczej jak i użytkownika, a następnie sprawdzany jest poziom bezpieczeństwa danego urządzenia. Jeśli wszystkie systemy bezpieczeństwa zostały aktywowane i nie raportują problemów umożliwiany jest dostęp do zasobów sieci.

Technologie z jakich budujemy rozwiązanie

Usługa kontroli dostępu stacji roboczych do sieci oferowana m.in. w oparciu o technologie: Cisco ISE i Aruba Clearpass

Korzyści biznesowe

  • Możliwość zapewnienia odpowiedniej ochrony danych w sieci
  • Zapobieganie problemom z wyciekiem danych obniżających wartość i wiarygodność firmy
  • Zabezpieczenie przed szyfrowaniem danych przez osoby nieuprawnione

Dlaczego Axians

  • Profesjonalny zespół wdrożeniowy, który ma za sobą doświadczenia konfigurowania szerokiego spectrum usług z zakresu kontroli dostępu stacji roboczych do sieci zarówno dla instytucji publicznych, jak i firm różnej wielkości
  • Poparte referencjami kompetencje w zakresie aktualizacji działających systemów i zmiany trybu dostępu do sieci.

Zobacz nasze ralizacje

Poproś o przygotowanie spersonalizowanej oferty

Axians IT Solutions Sp. z o.o.
ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa,
Tel. +48 22 535 95 00