Axians zbuduje nowoczesne rozwiązanie informatyczne dla kolejnej spółki należącej do Grupy PKP. Umowa obejmuje budowę i wdrożenie nowej aplikacji Teczka Rewidenta, jak również jej integrację z innymi systemami przewoźnika. W ramach kontraktu integrator dostarczy blisko 600 tabletów przemysłowych dla zespołów rewizji technicznych.

Celem budowy systemu Teczka Rewidenta jest stworzenie funkcjonalnego narzędzia pracy dla zespołów rewizji technicznej, które pozwoli na odwzorowanie w czasie rzeczywistym wszystkich czynności eksploatacyjnych wykonywanych przy taborze spółki. Rewidenci taboru kolejowego zobligowani są do zawiadomienia o wyłączeniu z użytku uszkodzonych wagonów czy informowaniu o naprawie składów nadających się do ponownego włączenia do przewozów. Do ich obowiązków należy także prowadzenie dokumentacji w książce rewizji technicznej pociągów oraz przygotowywanie odpowiednich druków i nalepek na wagony.

Zakupione urządzenia mobilne wraz z nowoczesną platformą aplikacyjną pozwolą na pełną digitalizację dokumentacji i wyeliminowanie wielu powtarzalnych czynności. Dodatkowo, nowe rozwiązanie ujednolici także procesy związane z utrzymaniem stanu technicznego wagonów i zespołów trakcyjnych w ruchu pasażerskim, realizowane w poszczególnych zakładach przewoźnika.

W ramach projektu Axians przeprowadzi migrację danych ze starych systemów przewoźnika, zintegruje nowe rozwiązanie z innymi systemami PKP Intercity, a także będzie odpowiadać za utrzymanie i rozwój Teczki Rewidenta.

Projekt obejmuje również dostawę i instalację tabletów Panasonic Toughbook FZ A3, razem z licencjami systemu Enterprise Mobility Management Famoc, akcesoriami (m.in. karty micro SD, folie ochronne, etui z paskiem naramiennym), usługą serwisową, montażem dodatkowych akcesoriów (karty SIM). Urządzenia mobilne dostarczone w ramach kontraktu przez Axians są wytrzymałe i dopasowane do sposobu pracy zespołów pracujących na pierwszej linii.

Projekt podzielono na pięć etapów realizacji: dostawę EMM, wytworzenie oprogramowania, dostawę tabletów, utrzymanie oraz rozwój systemu. Do koordynacji każdego z nich klient powołał lidera etapu odpowiedzialnego za planowanie, kierowanie oraz kontrolę codziennej pracy zespołu zaangażowanego w realizację danego etapu. Po stronie PKP Intercity stworzono w sumie 9 zespołów odpowiedzialnych za poszczególne obszary współpracy. Całym projektem strategicznie zarządza Komitet Sterujący, w skład którego wchodzą osoby decyzyjne po stronie klienta oraz przedstawiciele Axians.

 

Autor zdjęć: Radosław Juźwik

Zobacz pozostałe aktualności