Finalizujemy kolejny etap kontraktu z UTK, który koncentruje się na uruchomieniu nowoczesnej serwerowni, spełniającej wymagania polityki bezpieczeństwa PESEL-NET oraz węzła krajowego.

Zespół Axians odpowiada za wszystkie prace projektowe i instalacyjne w hali magazynowej w Warszawie oraz dostawę i implementację mobilnej komory IT wraz z wyposażeniem zgodne z normą PN EN 1047-2. W ramach projektu zrealizowane zostaną prace remontowe infrastruktury technicznej, przetestowany system klimatyzacji, wykonane pomiary instalacji elektrycznej oraz testy określone przez producentów i obowiązujące przepisy prawa. Zgodnie z wymaganiami zamawiającego pracujemy także nad przygotowaniem dokumentacji potrzebnej do uzyskania niezbędnych pozwoleń i złożenia wszystkich wymaganych zgłoszeń.

Zgodnie z oczekiwaniem Urzędu Transportu Kolejowego serwerownia została przygotowana jako „pomieszczenie wewnątrz pomieszczenia”, które w razie potrzeby można łatwo zdemontować i przetransportować w inne miejsce, dlatego też przygotowywana konstrukcja komory jest niezwykle lekka. Została ona zaprojektowana w technologii modułowej, dzięki czemu w można ją będzie w przyszłości rozbudować bez przerywania działania systemów.

Podłoga serwerowni została specjalnie uszczelniona na wypadek zalania. Drzwi pomieszczenia chronią nie tylko przed włamaniem, pożarem, ale przed także przed niekorzystnym wpływem temperatury i wilgotności zgodnie z normą PN EN 1047-2. Serwerownia została zabezpieczenia przed przenikaniem pól elektromagnetycznych zgodnie z normą EN 50147-1. Gazoszczelność zapewniono w oparciu o wytyczne normy DIN 18095.

Budowa serwerowni to jeden z etapów realizowanej przez zespół Axians umowy na rzecz Urzędu Transportu Kolejowego. Od września firma pracuje nad stworzeniem Centralnej Bazy Danych, która będzie pełnić funkcję centralnego rejestru w zakresie uprawnień maszynistów, które do tej pory były rozproszone w różnych systemach u różnych dysponentów.

Zobacz pozostałe aktualności