W ramach nowego kontraktu z Centrum e-Zdrowia Axians odpowiadać będzie za wytwarzanie oprogramowania, świadczenie usług autoryzacji oraz wsparcie serwisowe i aplikacyjne.

Nasza firma zajmuje się również udzielaniem pomocy technicznej dla aptek i innych podmiotów medycznych, podłączonych do systemu.

Zespoły programistyczne Axians zaangażowane w kontrakt z Centrum e-Zdrowia wykorzystują do wytwarzania oprogramowania zwinne podejście Scrum skalowane metodą Nexus. Jest ono szczególnie skuteczne w organizacji prac przy projektach informatycznych o dużej skali w otoczeniu zmieniających się potrzeb i wymagań biznesowych. W przypadku projektu CeZ dzięki podejściu agile udało się skoordynować równoległe prace nad platformą składającą się z ponad 30 podsystemów.

Podpisana umowa jest kolejnym krokiem w rozwoju systemu e-zdrowie. Głównym celem tego etapu prac jest stworzenie platformy do wymiany dokumentacji medycznej pomiędzy podmiotami oraz  umożliwienie analizy pozyskanych w ten sposób danych. Opracowanie nowych funkcjonalności  znacząco skróci czas wywiadu z pacjentem podczas wizyty lekarskiej oraz ułatwi zdalną diagnostykę, szczególnie ważną w czasie pandemii.

Współtworzony przez Axians system ten będzie wykorzystywał algorytmy sztucznej inteligencji. Rozwijany moduł raportowy, bazujący na zbiorach Big Data, umożliwi Ministerstwu Zdrowia i jednostkom przez nie wskazanym, pozyskanie wielu informacji ułatwiających procesy decyzyjne.

Docelowo informacje o rozpoznanej jednostce chorobowej czy wykonanych badaniach będą przekazywane do centralnego systemu. Łatwy dostęp do tych danych będzie miał zarówno uprawniony pracownik medyczny, jak i pacjent. Już dziś po zalogowaniu do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) mamy dostęp do całej swojej historii medycznej. System ten umożliwi także nadanie uprawnień do dostępu do swoich danych wskazanym osobom.

W czwartym kwartale 2021 r. Centrum e-Zdrowia zapowiada uruchomienie z poziomu IKP centralnej e-rejestracji, jak i nowego, rozbudowanego narzędzia do e-wizyt. W tym roku planowany jest też dalszy rozwój systemu e-zdrowie (P1), do którego dodane zostanie kolejne narzędzie – możliwość zamawiania online e-recept oraz e-recepta transgraniczna.

Zobacz pozostałe aktualności