Ruszyła budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analiz danych e-KRN+. Axians zintegruje prowadzony od blisko 70 lat rejestr medyczny z największymi systemami centralnymi oraz z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne.

Krajowy Rejestr Nowotworów to najstarszy polski rejestr medyczny, prowadzony przez Narodowy Instytut Onkologii na zlecenie Ministra Zdrowia. System gromadzi dane o każdym nowym wykryciu choroby nowotworowej oraz informacje na temat przebiegu leczenia przypadków odnotowanych wcześniej. Obecnie baza ta jest tylko częściowo zasilana informacjami w formacie elektronicznym.

W ramach współpracy z firmą Gabos Software, Axians zintegruje Szpitalne Systemy Informacyjne HIS partnerów objętych projektem z bazą e-KRN+. Pozwoli to usprawnić i w pełni zautomatyzować proces tworzenia Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego. Integracja ta ułatwi także dostęp i bieżące aktualizacje KZNZ.

Dla budowy e-KRN+ kluczowe będzie połączenie już istniejących rejestrów funkcjonujących w polskim systemie opieki zdrowotnej, z zachowaniem standardów przekazywania informacji medycznych IHE i HL7. Istotną częścią projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa i anonimowości przetwarzanych danych. Axians będzie również odpowiedzialne za zapewnienie weryfikacji i walidacji KZNZ spływających z placówek medycznych poprzez połączenie systemu e-KRN+ z rejestrem PESEL, rejestrem danych terytorialnych Teryt, Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej i systemem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Integrator zajmie się też przeprowadzeniem szkoleń dla Użytkowników i Administratorów Narodowego Instytutu Onkologii z działów utrzymania oprogramowania.

Celem platformy e-KRN+ jest:

  • Zebranie w jednym miejscu danych o wszystkich przypadkach nowotworów złośliwych w Polsce,
  • Zapewnienie dostępu do kompleksowej bazy wszystkich przypadków nowotworów w Polsce lekarzom, pracownikom medycznym, studentom medycyny oraz naukowcom,
  • Umożliwienie przetwarzania i agregowania danych, przeprowadzania analiz, tworzenie i generowanie raportów oraz statystyk, na bazie zmodernizowanego rejestru KRN oraz nowo tworzonych rejestrów narządowych,
  • Możliwość kompleksowej pracy na dużej ilości danych,
  • Udostępnienie pacjentom platformy wiedzy o chorobach nowotworowych, gdzie zamieszczane będą materiały mające na celu edukację zdrowotną i prewencję chorób nowotworowych, analizy epidemiologiczne oraz badania naukowe w tym obszarze.

Platformę e-KRN+ zbuduje firma Gabos Software Sp. z o.o., należąca do grupy kapitałowej WASKO. Jest to spółka działająca od blisko 30 lat w sektorze ochrony zdrowia, zajmująca się głównie wytwarzaniem i rozwojem oprogramowania dla placówek medycznych. Posiada też swój własny, nowoczesny szpital w Piekarach Śląskich.

Axians ma duże doświadczenie w realizacji podobnych projektów cyfryzacyjnych dla sektora medycznego w Polsce. Firma jest jednym z głównych wykonawców projektu eZdrowie – elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, która obejmuje m.in. Internetowe Konto Pacjenta (IKP) czy systemy eRecepty i eSkierowania.

Zobacz pozostałe aktualności