AWECO Polska Appliance zaktualizowało oprogramowanie Infor LN do najnowszej przy wsparciu Axians.

Zakończyła się migracja w firmie AWECO Polska Appliance do najnowszej wersji systemu Infor LN. W 9-miesięcznym projekcie uczestniczył kilkunastoosobowy zespół Klienta oraz Axians. AWECO zatrudnia w Polsce 930 osób. Wytwarza części do zmywarek, pralek, ekspresów do kawy oraz pojazdów.

Aktualizacja otwiera AWECO drogę do optymalizacji biznesu możliwej dzięki nowym, innowacyjnym funkcjom LN dla logistyki oraz w innych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. System oferuje m.in. dostęp do najnowszych zdobyczy analityki dostosowanej do potrzeb przemysłu. Pakiet wykorzystuje także Infor ION® i Infor Ming.le™, specjalnie zaprojektowane middleware oraz silnik wspierający narzędzia społecznościowe, ułatwiający komunikację między wewnętrznymi i zewnętrznymi klientami oraz dostawcami. Jednocześnie nowy interfejs oraz ujednolicenie oprogramowania pozwoli podnieść poziom bezpieczeństwa przechowywanych danych zgodnie ze standardami branżowymi i wymogami prawa.

Z migracją wiązało się wdrożenie funkcjonalności polskiej lokalizacji Infor LN, dostępnej obecnie na standardowym poziomie Infor LN, co umożliwia znacznie łatwiejsze wdrożenie Infor LN w firmach międzynarodowych działających w Polsce i polskich z oddziałami zagranicznymi. Przygotowanie do projektu objęło szczegółową ewidencję rozwiązań wykorzystywanych dotychczas w AWECO i ich analizę przez Axians pod kątem możliwości wykorzystania standardowych funkcjonalności nowego systemu.

Znaczne ograniczenie liczby modyfikacji systemowych zapewniło wygodę obsługi i utrzymania oprogramowania. W samym tylko obszarze finansów liczbę 214 tworzonych wewnętrznie aplikacji i systemów zredukowano do jedynie 19. W zamian uruchomiono standardowe funkcjonalności Infor LN, takie jak elastyczne raportowanie, usprawnienia w sposobie ewidencji wyciągów bankowych.

„Z punktu widzenia działu IT migracja pozwoliła nam usystematyzować modyfikacje systemowe i zrewidować wymagania użytkowników. Jednocześnie, przy okazji migracji, udało się wdrożyć lub zaplanować szereg nowych procesów i wyeliminować większość rozwiązań rozwijanych we własnym zakresie, m.in. służących do importu danych” – mówi Dawid Dudek, Kierownik IT w AWECO.

Dzięki dobrze przygotowanej i przeprowadzonej migracji do Infor LN 10.5 AWECO znacząco uprościło administrację systemem. Poprzez połączenie Infor LN z polską lokalizacją firma znacznie usprawniła obsługę wymagań prawnych. Wdrożone rozwiązanie ujednolica procedury, reguły biznesowe oraz sprawozdawczość finansową na poziomie całej grupy SANHUA AWECO. Dodatkowo, wspólny centralny system i mniejszy zespół obsługujący administrację ułatwiają zarządzanie aplikacją, co także obniża koszty eksploatacji. Polska była jednym z sześciu krajów (Austria, Chiny, Hiszpania, Niemcy, Turcja), w których przeprowadzono migrację do najnowszej wersji systemu. Projekt zrealizowano w dziewięć miesięcy.

Informacje o Infor LN 10.5

Infor LN 10.5 zawiera funkcje dedykowane dla przemysłu. Rozwiązanie wyposażone zostało w łatwy w obsłudze i funkcjonalny interfejs użytkownika. System oferuje również dostęp do najnowszych zdobyczy analityki dostosowanej do potrzeb branż przemysłowych. Pakiet wykorzystuje Infor ION® i Infor Ming.le™, specjalnie zaprojektowane middleware oraz silnik wspierający narzędzia społecznościowe, ułatwiający komunikację między wewnętrznymi i zewnętrznymi klientami oraz dostawcami. Udoskonalenia te wspierają funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku globalnym pozwalając użytkownikom na dostęp do danych w czasie rzeczywistym w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Dzięki hostowaniu rozwiązania w chmurze, na platformie Amazon Web Services Infor LN pozwala obniżyć całkowity koszt posiadania systemu (TCO) w modelu płatności opartym na miesięcznej subskrypcji, bez konieczności zakupu dodatkowych serwerów i sprzętu.

Zobacz pozostałe aktualności