Axians Services Polska zrealizuje zamówienie utrzymania działania bazy danych HERMES dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedmiotem zamówienia, które zrealizuje Axians Services Polska jest utrzymanie działania bazy danych HERMES (Przepływ Informacji Między Organami Nadzoru Rynku) dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Link: http://firma.pb.pl/4415379,56101,przedmiotem-zamowienia-jest-utrzymanie-dzialania-bazy-danych-hermes-przeplyw-informacji-miedzy-organami-nadzoru-rynku.

Zobacz pozostałe aktualności