Axians podpisało umowę na usługi serwisowe, aktualizacje oprogramowania oraz wsparcie konsultantów w zakresie wdrożonego w CBA systemu ERP . Kontrakt obejmuje także dostawę licencji systemu SAP.

Ze względu na brak możliwości zdalnego dostępu do systemów Centralnego Biura Antykorupcyjnego, większość usługi będzie realizowana bezpośrednio w biurze Klienta. W ciągu najbliższych 36 miesięcy ponad 100 użytkowników systemu ERP zostanie objętym wsparciem na poziomie SAP Standard Support. Zgodnie z zapisami kontraktu Axians jest zobowiązane do zapewnienia środowiska dewelopersko-testowego, które w obszarze SAP będzie odpowiadać konfiguracyjnie środowisku produkcyjnemu zamawiającego. Umowa nakłada na integratora także obowiązek  m.in. usuwania awarii w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia, a w przypadku zgłoszeń z obszaru kadr i płac czas ten wynosi tylko jeden dzień. Do zadań Axians należy również przygotowywanie rozwiązań dostosowujących funkcjonalność systemu do zmian przepisów prawa w terminie nieprzekraczającym 30 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przez zamawiającego. Łączny limit czasu na usługi konsultacyjne w ramach umowy ustalony został na 750 godzin.

 Axians wygrało kontrakt w CBA w trybie przetargu publicznego. Jednym z istotnych kryterium oceny był czas usuwania awarii. Axians zatrudnia doświadczony zespół serwisowy, odpowiadający zarówno za lokalne jak i międzynarodowe umowy utrzymaniowe. Od ponad 10 lat systematycznie wspieramy funkcjonowanie rozbudowanych systemów do zarządzania przedsiębiorstwem. Wypracowane przez nas  procedury oraz  doświadczenie w świadczeniu usług serwisowych SAP dla instytucji publicznych doceniło już wielu klientów z sektora publicznego. – mówi Patryk Borzęcki, Business Solutions Sales Director Axians w Polsce.

W tym roku to już kolejna umowa Axians na realizację usług utrzymaniowych w obszarze technologii SAP dla sektora publicznego. Integrator zrealizuje kontrakt  w konsorcjum ze spółką Zalaris Consulting Poland, która odpowiadać będzie za serwis i aktualizację modułu kadrowo-płacowego.

Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) jest służbą specjalną powołaną do zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.

Spółka Axians jest jednym z największych, niezależnych integratorów IT w Europie Środkowo-Wschodniej. Związana z polskim rynkiem usług informatycznych od ponad 50 lat. Należy do międzynarodowej grupy, notowanej na giełdzie we Frankfurcie,  zatrudniającej ponad 4 tys. pracowników w 25 krajach na całym świecie. Firma Axians specjalizuje się w implementacji zaawansowanych technologii informatycznych w obszarze infrastruktury sprzętowej i rozwiązań sieciowych. Świadczy także usługi z zakresu wdrażania systemów do zarządzania przedsiębiorstwem, projektowania dedykowanych aplikacji biznesowych oraz udostępniania wyspecjalizowanych pracowników IT. Jako jeden z niewielu integratorów na rynku polskim, dysponuje własną siecią 13 biur serwisowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, gwarantujących lokalne wsparcie użytkowników w trybie 24/7/365. Axians w Polsce zatrudnia ponad 400 certyfikowanych programistów, architektów IT, analityków, testerów oprogramowania oraz specjalistów z zakresu administrowania siecią i zarządzania infrastrukturą sprzętową.

Axians jest autoryzowanym partnerem firmy SAP i zapewnia dostęp do certyfikowanych specjalistów współpracujących z dostawcą oprogramowania, co znacząco usprawnia rozwiązywanie błędów i skraca czas naprawy. Firma dysponuje doświadczonym zespołem w obszarze infrastruktury oraz baz danych, które są kluczowe w przypadku awarii/akcji na pograniczu aplikacja-infrastruktura. Za zachowanie spójności systemu SAP i poprawne wprowadzenie zmian we wszystkich jego elementach odpowiada w S&T dedykowany zespół BASIS. W ramach umowy Axians zapewni użytkownikom systemu Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi jeden punkt kontaktu w obszarze usługi. Dostęp do specjalistycznej wiedzy, narzędzi Service Desk oraz zespołu ekspertów Axians pozwoli na wygenerowanie oszczędności w obszarze sumarycznych kosztów utrzymania platformy SAP.

Axians jest wieloletnim partnerem SAP i posiada status Silver Partner. W 2021 roku Grupa po raz drugi została wyróżniona prestiżową nagrodę Partnera Roku przyznawaną przez SAP w kategorii SAP S/4HANA Cloud oraz uzyskała autoryzację RISE with S/4HANA Cloud Private Edition.

Axians gwarantuje obsługę serwisową w modelu 24/7/365. W Polsce pod naszą opieką aplikacyjną w obszarze technologii SAP pozostaje ponad 20 przedsiębiorstw. Posiadamy oficjalny status partnerski i potwierdzone kompetencje wdrożeniowe od ponad 40 firm, do których należą m.in.: Cisco, Dell, F5, Fujitsu, Hitachi, HP, IBM, Infor, McAfee, PaloAlto, SAP, SAS, VEEAM, VMware.

Zobacz pozostałe aktualności