Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP) zbudowana od podstaw przez zespół programistów Axians to kolejny krok w obszarze informatyzacji administracji publicznej.

System pozwala na elektroniczną obsługę zgłoszeń o udzielenie ochrony dla wynalazku, znaku towarowego, wzoru użytkowego i przemysłowego oraz ułatwia rejestrowanie wniosków o uznanie patentu europejskiego. Szacuje się, że tylko do końca roku ponad 30 tys. spraw urzędowych zostanie rozpatrzonych za pomocą nowego rozwiązania.

Dzięki powstaniu Platformy PUEAP  nie tylko przedsiębiorcy, osoby fizyczne, rzecznicy patentowi, radcy prawni i adwokaci, ale także instytucje badawczo-naukowe, organy administracji państwowej i pracownicy samego urzędu zyskają dostęp do elektronicznych rejestrów UPRP. Rozwiązanie to zapewnia również dostęp do ważnych informacji z obszaru zainteresowań Urzędu Patentowego oraz ułatwia pilnowanie istotnych w tej dziedzinie terminów.

System zaprojektowany i wdrożony przez Axians informuje użytkowników – w wybranym przez nich kanałem komunikacji – o zbliżającym się terminie wygaśnięcia ochrony znaku towarowego i udostępnia odpowiednie narzędzia do przedłużenia jego ochrony i wniesienia stosownych opłat. Dzięki zaimplementowanej usłudze subskrypcji informacji, korzystający z rozwiązania zyskali też dostęp do nowoczesnej wyszukiwarki danych dotyczących przedmiotów ochrony.

Głównym aspektem projektu wdrożenia platformy PUEUP było zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie dedykowanego Systemu złożonego z kilku aplikacji dziedzinowych. Całość przedsięwzięcia  uzupełnia m.in. dostawa nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i integracja z już istniejącymi systemami teleinformatycznymi UP RP, świadczenie usług gwarancyjnych i asysty technicznej oraz organizacja szkoleń e-learningowych dla administratorów i użytkowników platformy. Dodatkowo w ramach zlecenia przeprowadzona została digitalizacja ponad 500 tyś. dokumentów i rejestrów prowadzonych wcześniej w formie papierowej, które w postaci elektronicznej zasiliły nowy System.

Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego powstała dzięki projektowi dofinansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś 2 E-administracja i otwarty urząd, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Koszt jej przygotowania wyniósł 21 212 000 PLN. UPRP jest jednym z niewielu urzędów patentowych w Europie, który w tak szerokim zakresie przeniósł swoje usługi na platformę cyfrową.

Zobacz pozostałe aktualności