Axians z sukcesem zakończyło projekt modernizacji informatycznej w polskich oddziałach holdingu ATALIAN. W ramach podpisanego wiosną kontraktu serwisanci Axians objęli swoją opieką ponad 400 lokalnych pracowników koncernu.

W ramach projektu w firmie ATALIAN wdrożono nowe narzędzia, w tym system monitorujący, system do zarządzania zgłoszeniami oraz profesjonalny system do zdalnego dostępu i przejmowania kontroli nad urządzeniami końcowymi. Co istotne, zakres projektu w toku jego trwania uległ znacznemu rozszerzeniu. Poprzedni dostawca usług wykazywał bardzo ograniczoną wolę współpracy przy przekazywaniu wiedzy i dostępu do informacji. Sytuację dodatkowo komplikował fakt, iż Klient miał niewystarczającą znajomość struktur utrzymywanych i standardów stosowanych przez poprzedniego partnera. Z tego względu projekt wymagał od Axians dużej elastyczności i umiejętności szybkiego i skutecznego reagowania na niespodziewane problemy. Pomimo wielu trudności udało się jednak dotrzymać terminu realizacji rozszerzonego zakresu umowy.

Od początku czerwca produkcyjnie działają też usługi wsparcia świadczone w ramach kontraktu. Dla przypomnienia: Axians wspiera pracowników ATALIAN w codziennej obsłudze urządzeń, aplikacji biurowych i systemów antywirusowych, a także prowadzi obsługę lokalnej domeny Active Directory, urządzeń i konfiguracji urządzeń sieciowych oraz lokalnych serwerów wraz z systemami operacyjnymi i kopiami zapasowymi. Usługi są realizowane w kilku lokalizacjach firmy na terenie całego kraju, w czterech trybach SLA, z których najbardziej restrykcyjny to 4 godziny w oknie serwisowym 8:00-16:00.

Zobacz pozostałe aktualności