W czasie pandemii UDT przeprowadził kilkaset tysięcy badań urządzeń technicznych. Było to możliwe m.in dzięki wdrożonej przez Axians platformie elektronicznej współpracy z klientami – eUDT, w której zarejestrowanych jest już ponad pół miliona urządzeń.

W czasie lockdownu urzędy i instytucje przeszły na tryb pracy zdalnej, część z nich została zamknięta dla interesantów, inne zawiesiły lub znacząco zminimalizowały swoją statutową działalność. Sądy rozpatrywały jedynie najpilniejsze sprawy, w szkołach lekcje on-line odbywały się tylko dla uczniów, którzy dysponowali odpowiednim sprzętem i dostępem do Internetu. Urzędy stanu cywilnego zaprzestały wydawać dokumenty, niektóre agendy rządowe- jak Krajowa Izba Odwoławcza, zawiesiły organizację i rozpoznawanie spraw, wstrzymując tym samym wiele procedur przetargowych w całej Polsce.

Wirtualne pulpity i cyfrowe podpisy
Poza gronem instytucji dotkniętych paraliżującymi konsekwencjami zagrożenia epidemiologicznego znalazł się Urząd Dozoru Technicznego, który w  od kilku lat wdrażał zmiany systemowe, które pozwoliły na zbudowanie środowiska wspierające pracę zdalną. Dzięki temu Urząd mógł funkcjonować bez zakłóceń mimo obostrzeń. Jeszcze przed pandemią UDT wdrożył wirtualne pulpity, a większość jego pracowników otrzymała mobilny podpis cyfrowy. Wdrożona przy współpracy z Axians Platforma eUDT jest przykładem potwierdzającym, że te obszary administracji publicznej, które przeprowadziły transformację cyfrową, wykazują znaczną odporność na sytuacje związane z zagrożeniami epidemiologicznymi.

Do UDT elektronicznie można kierować m.in. wnioski dotyczące inspekcji urządzeń, certyfikacji przedsiębiorstw i personelu, certyfikacji instalatorów w zakresie OZE, czy też badań stacji ładowania stanowiących ważny element infrastruktury elektromobilności. Inspektorzy UDT, korzystając z odpowiednich środków ochrony, przez cały czas realizują inspekcje w terenie i prowadzą odbiory nowych urządzeń. Niektórych przedsiębiorców, którzy mogli kontynuować działalność podczas obostrzeń związanych z epidemią, pozytywnie zaskoczył fakt, że Urząd Dozoru Technicznego nie tylko funkcjonuje, ale także umożliwia współpracę zdalną przy większości spraw.

Miła niespodzianka dla przedsiębiorców: dozór techniczny działa

– Wraz z rozpoczęciem pandemii musieliśmy ograniczyć budowę nowych stacji ładowania, ale nie wstrzymaliśmy rozbudowy sieci. Przy konieczności zachowania dodatkowych środków ostrożności, których celem było zapewnienie bezpieczeństwa naszym instalatorom, możliwość rejestracji nowych urządzeń i ubieganie się o ich odbiór w UDT zdalnie okazała się znacznym odciążeniem operacyjnym. Przede wszystkim – uniknęliśmy “korka”, który miałby miejsce, gdyby UDT spowolnił swą działalność.

Rafał Czyżewski,
Prezes GreenWay Polska, zarządzającej siecią ładowarek do samochodów elektrycznych.

Pół miliona urządzeń, 100 tysięcy dokumentów

Platformę eUDT zaprojektowała i uruchomiła dla Urzędu Dozoru Technicznego firma Axians jeszcze w 2018 roku. W systemie zarejestrowanych jest już ponad 500 tys. urządzeń. Do tej pory skorzystało z niej już kilka tysięcy firm, a inspektorzy UDT wystawili ponad 100 tysięcy dokumentów elektronicznych – protokołów i decyzji administracyjnych. Do najważniejszych funkcjonalności portalu należy dostęp do informacji o wszystkich urządzeniach przedsiębiorcy w jednym miejscu, saldo wpłat i rozliczenia, korespondencja z UDT i podgląd dokumentów, kalendarium i alerty dotyczące pozwoleń i badań.

Możliwość załatwienia sprawy w UDT bez wychodzenia z domu

Uruchamiając pod koniec 2018 roku internetowy portal klienta eUDT, nie przypuszczaliśmy, że tak szybko kanał ten stanie się jednym z podstawowych sposobów komunikacji naszych klientów z urzędemDzięki eUDT jesteśmy otwarci 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.

Adam Ogrodnik, wiceprezes UDT

Zobacz pozostałe aktualności