Axians Services Polska Sp. z o.o. prowadzi zaawansowane negocjacje w sprawie wdrożenia systemu zarządzania cyklem życia produktu Siemens Teamcenter w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce.

W dniu 8 września 2016 r., podczas Targów MSPO w Kielcach, uroczyście podpisano List Intencyjny, dotyczący potencjalnego wdrożenia systemu Siemens Teamcenter w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. (WZE S.A.). Podpisy na dokumencie złożyli: Prezes Przemysław Kowalczuk (WZE S.A.) i Dyrektor Projektów Specjalnych Przemysław Kosek (Axians Services Polska).

 

 

 

 

 

W przypadku osiągnięcia porozumienia, głównym wykonawcą kontraktu będzie firma Axians Services Polska, która odpowiada za dostawę licencji, realizację wdrożenia z wykorzystaniem oprogramowania Siemens Teamcenter i VoluMill oraz dostarczenie infrastruktury obejmującej serwery i stacje robocze.

Siemens Teamcenter to obecnie jeden z najpopularniejszych na świecie systemów do zarządzania cyklem życia produktu (PLM – Product Lifecycle Management). Dzięki wdrożeniu tego narzędzia, WZE S.A. zyska jednolite środowisko zarządzania danymi produktowymi, dokumentami i procesami, łączące fazę prac koncepcyjnych z projektowaniem konstrukcji, technologii oraz przygotowaniem produkcji. Nowe oprogramowanie pomoże usprawnić globalną współpracę nad produktem, poprawi też jakość i efektywność procesów. Zgodnie z przewidywaną umową, realizacja wdrożenia rozpocznie się 19 września 2016 r.

Odbiorca rozwiązania, spółka Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., jest częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej, największego koncernu obronnego w Europie Środkowej. Zakłady produkują nowoczesne urządzenia, a także wykonują remonty oraz modernizacje sprzętu wojskowego na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Wprowadzenie systemu Siemens Teamcenter to dla WZE S.A. niezwykle ważna inwestycja, mająca wpływ zarówno na rozwój biznesowy spółki, jak i bezpieczeństwo całego kraju.

Zobacz pozostałe aktualności