Axians i ABAKUS podpisały z Komendą Główną PSP umowę na budowę Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej.

W dniu 23 marca bieżącego roku Komenda Główna PSP podpisała umowę z Axians Services Polska Sp. z o.o. i ABAKUS Systemy Teleinformatyczne na zmianę architektury systemu teleinformatycznego, co pozwoli na usprawnienie obsługi zdarzeń oraz umożliwi łatwiejszą integrację z zewnętrznymi systemami teleinformatycznymi, z uwzględnieniem priorytetu jakim jest systemem powiadamiania ratunkowego. Jednocześnie wdrożenie systemu pozwoli aktywnie wspierać jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej poprzez dostęp do modułu systemu. Zakończenie projektu  zostało przewidziane na koniec listopada 2019r.

Zobacz pozostałe aktualności