Spółki PKP Cargo i Axians zawarły umowę w zakresie świadczenia usług SAP Enterprise Support dla modułów SAP ERP na okres 12 miesięcy.

W ramach zamówienia Axians zapewni dostępność wsparcia technicznego dla modułów SAP ERP posiadanych przez PKP Cargo, a także będzie dla nich świadczyć usługi serwisowe w ramach programu SAP Enterprise Support. PKP Cargo uzyska też dostęp do nowych wersji oprogramowania SAP oraz nowych pakietów uwzględniających korekty oprogramowania i aktualne regulacje prawne. Spółka otrzymała również uprawnienia do korzystania z narzędzi monitorujących i serwisowych oraz bazy wiedzy SAP. PKP Cargo zyskało także dostęp do całodobowego wsparcia dla problemów krytycznych rozwiązywanych przez specjalistów międzynarodowej sieci SAP.

– Axians wygrało postępowanie na utrzymanie SAP ERP w PKP Cargo prowadzone w trybie licytacji elektronicznej dzięki swoim kompetencjom i doświadczeniu – powiedział Rafał Piórkowski, Sales Director w Axians. – To już trzeci przewoźnik kolejowy, który w ciągu ostatniego roku zdecydował się powierzyć Axians zadanie wsparcia i utrzymania dopasowanego branżowo informatycznego systemu ERP, uznając ofertę Axians za najkorzystniejszą. Realizowane projekty referencyjne na bieżąco potwierdzają, że Axians posiada wysokie kompetencje w zakresie systemów ERP w branży kolejowej – podsumował Rafał Piórkowski.

Postępowanie przeprowadzone w PKP Cargo było prowadzone w trybie licytacji elektronicznej. O udzielenie zamówienia mogli się ubiegać wyłącznie autoryzowani przedstawiciele lub partnerzy SAP upoważnieni do sprzedaży produktów SAP na terenie Polski oraz posiadający certyfikat SAP PCOE. Dostawcy przystępujący do przetargu musieli wykazać się doświadczeniem podpartym odpowiednimi referencjami w zakresie usług serwisowych SAP Enterprise Support, a także byli zobowiązani udowodnić, że wykonane usługi zostały wykonane należycie. Tylko Wykonawcy, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania i spełnili warunki udziału w postępowaniu, mogli złożyć ofertę. Zamawiający zaprosił zakwalifikowanych Wykonawców do złożenia ofert w licytacji elektronicznej. W wyniku zakończonej aukcji jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Axians Services Polska.

Zobacz pozostałe aktualności