W czerwcu programiści Axians dołączyli do zespołów wspierających budowę Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, platformy do udostępniania cyfrowych zasobów rejestrów medycznych, a także systemu do obsługi działań związanych z transplantacjami.

Od 2015 r. Axians uczestniczy w budowie i rozwoju platformy e-zdrowie, z której skorzystały już ponad 25 miliony pacjentów. Dobra współpraca przy tworzeniu e-recepty, e-skierowania i budowie portalu pacjent.gov.pl spowodowała, że Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zdecydowało się skorzystać z usług programistycznych naszej firmy w kolejnych  projektach powstających na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.

W ramach kolejnej umowy z CSIOZ, Axians udostępni pracowników o określonych kompetencjach, zdefiniowanych przez Zamawiającego umiejętnościach. Programiści Axians dołączą do zespołów pracujących nad:

Systemem Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

W ramach systemu możliwe jest kontrola przebiegu szkolenia, wspieranie składania i oceny wniosków na specjalizację, a także zbieranie informacji dotyczących przebiegu procesu kształcenia podyplomowego i wsparcie procesów przeprowadzania egzaminów.

Najważniejszymi cechami systemu są jego spójność i zdolność do zintegrowanego gromadzenia i przetwarzania danych na temat organizacji i przebiegu szkolenia personelu medycznego. Możliwy jest dzięki temu efektywny przepływ informacji dotyczących procesu kształcenia pomiędzy jednostkami.

System dostępny pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl/

Platformą udostępniania usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych

W ramach projektu uruchomiono Platformę Rejestrów Medycznych, a także System Wymiany Dokumentów, które pozwalają na szybką i łatwą wymianę dokumentów elektronicznych. Umożliwiają przedsiębiorcom i jednostkom administracji publicznej uzyskanie w sposób bezproblemowy dostępu do danych rejestrowych. W skład Platformy wchodzi również Archiwum elektroniczne, w którym można przechowywać i długoterminowo archiwizować dokumenty.

Platforma Rejestrów Medycznych dostępna jest pod adresem: https://rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Aktualnie na Platformie P2 można uzyskać dostęp do:

  • Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
  • Rejestru Aptek
  • Rejestru Hurtowni Farmaceutycznych
  • Rejestru Produktów Leczniczych
  • Rejestru Diagnostów Laboratoryjnych
  • Rejestr Systemów Kodowania
  • Centralny Rejestr Farmaceutów

Systemem obsługi działań związanych z transplantacjami

W transplantologii kluczowy jest czas, dlatego CSIOZ zdecydowało o konieczności stworzenia centralnego systemu do obsługi działań związanych z przeszczepami. Narzędzie to będzie zawierać informacje dotyczące dawców oraz biorców narządów tkanek i komórek krwiotwórczych z Polski i z zagranicy.

Obecnie informacje o pacjencie często są rozproszone, co utrudnia i wydłuża procedury – jest to szczególnie istotne w nagłych przypadkach, w których każda minuta jest na wagę złota. Rozwiązanie to będzie porządkować wiedzę zarówno na temat potencjalnych i rzeczywistych dawców, jak i pacjentów-biorców przeszczepów.

Zobacz pozostałe aktualności