Aplikacje biznesowe i analiza danych

IBM Planning Analytics

IBM Planning Analytics jest jednym z najbardziej zaawansowanych i dojrzałych narzędzi do budżetowania i zarządzania finansami. Automatyzując powtarzalne i złożone procesy biznesowe z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, umożliwia firmie skupienie się  na analizie danych, zwinnym i wielowymiarowym planowaniu. IBM Planning Analytics pozyskuje i przetwarza dane z całej organizacji, tworzy rekomendacje, wspiera przygotowywanie długofalowej strategii oraz ułatwia elastyczne reagowanie na zmienne warunki rynkowe.

Podstawowe funkcjonalności narzędzia

 • Automatyzacja powtarzalnych i złożonych procesów biznesowych,
 • Integracja wyników finansowych z różnych działów w jednym miejscu,
 • Zaawansowane możliwości wprowadzania danych do systemu,
 • Dynamiczne planowanie i modelowanie informacji,
 • Identyfikowanie i analiza trendów rynkowych, ich wpływów na biznes oraz potencjalnych odchyłów od aktualnych planów,
 • Wzmocnienie relacji między planami finansowymi a operacyjnymi,
 • Lepsze planowanie i przewidywanie przepływów kapitałowych,
 • Tworzenie przystępnych i klarownych wizualizacji oraz raportów,
 • Wspieranie predykcji i wielowariantowych analiz typu „co-jeśli” oraz związanych z nimi celów sprzedażowych,
 • Dokładniejsze zarządzanie procesem sprzedaży przy jednoczesnym śledzeniu wyników,
 • Elastyczność umożliwiająca 100% dopasowanie do potrzeb, m.in. wielowariantowe planowanie i budżetowanie metodami bottom-up oraz top-down w dowolnie określanych horyzontach czasowych.

Zalety zastosowanych technologii

 • Niskie TCO i szybki zwrot z inwestycji – bardzo krótki cykl przygotowania i uruchomienia rozwiązania pozwalają szybko dostarczyć zespołom finansowym efekty,
 • Uwspólnienie i uspójnienie danych – możliwość wprowadzania zmian w modelu planistycznym w trakcie pracy przy pełnym poszanowaniu i ochronie danych zgromadzonych w systemie,
 • Szybka budowa i łatwe utrzymanie rozwiązania – elastyczność narzędzia zapewnia pełne wsparcie dla zwinnych i tradycyjnych metod wytwarzania oprogramowania,
 • Bezpieczeństwo danych – rozdzielenie ról i uprawnień związanych z obsługą informacji, wprowadzaniem zmian w systemie oraz administracją systemem,
 • Wieloplatformowość i otwartość – integracja wszystkich źródeł danych funkcjonujących w organizacji.

Korzyści biznesowe

 • Sprawne tworzenie i dostarczanie dynamicznych oraz rzetelnych planów, budżetów i prognoz,
 • Uzyskanie holistycznego wglądu w przychody, zyski i przepływy kapitałowe w czasie rzeczywistym,
 • Szybkie analizowanie rentowności zarówno na poziomie usług i produktów, jak i pracowników, klientów, kanałów czy modelów biznesowych,
 • Podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych i osiąganie lepszych wyników w założonych aspektach,
 • Łatwiejsze tworzenie raportów dla potencjalnych inwestorów oraz instytucji kredytowych z przewidywaniami dotyczącymi rozwoju organizacji w oparciu o rzetelne źródła.

Dlaczego Axians

 • Dysponujemy certyfikowanym zespołem konsultantów z wysokimi kompetencjami,
 • Posiadamy szerokie doświadczenie we wdrożeniach i utrzymaniu systemów wspierających zarządzanie,
 • Doskonale rozumiemy zagadnienia, z którymi stykają się przedsiębiorstwa podczas zarządzania biznesem w zmiennym otoczeniu rynkowym,
 • Szybko adaptujemy się do skali zamówienia, gwarantując terminową i skuteczną realizację złożonych przedsięwzięć.

Zobacz nasze ralizacje

Aplikacje biznesowe i analiza danych Sektor zbrojeniowy

Wdrożenie systemu klasy ERP Infor LN i jego utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Sektor zbrojeniowy

Wdrożenie systemu klasy ERP Infor LN i jego utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Motoryzacja i przemysł maszynowy

Migracja techniczna systemu klasy ERP Infor LN oraz jego optymalizacja i utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Motoryzacja i przemysł maszynowy

Migracja systemu klasy ERP Infor LN wraz z wdrożeniem produktów uzupełniających

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

Migracja systemu klasy ERP Infor LN

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

Migracja systemu klasy ERP Infor LN oraz jego optymalizacja i utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Bankowość i ubezpieczenia

Wdrożenie systemu klasy ERP Infor LN i jego utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Projekt wdrożenia systemu SAP ECC 6.0

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

Migracja systemu klasy ERP Infor LN oraz jego optymalizacja i utrzymanie

Dowiedz się więcej

Poproś o przygotowanie spersonalizowanej oferty

Axians IT Solutions Poland & Axians IT Services Poland
ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa,
Tel. +48 22 535 95 00