Aplikacje biznesowe i analiza danych

System ERP w chmurze w oparciu o Infor LN

Usługi przetwarzania danych w chmurze (z ang. Cloud Computing) każdego dnia zyskują na znaczeniu. Naturalnym kierunkiem rozwoju systemów ERP jest ich udostępnienie w modelu Software-as-a-Service (SaaS) na platformach chmurowych, które zwiększają elastyczność i umożliwiają szybsze reagowanie na nowe potrzeby rynkowe. Axians oferuje wdrożenie rozwiązań Infor w chmurze w oparciu o ustandaryzowany zestaw procesów maksymalizujący efektywność uruchomienia systemu. Implementacja procesów według gotowych wzorców umożliwia uniknięcie zbędnej customizacji i czasochłonnego dostosowania pozwalając skupić się na unikatowych wyróżnikach firmy.

Unikalne cechy

Infor CloudSuite™ to zestaw nowoczesnych rozwiązań informatycznych składających się z oprogramowania ERP, sprawdzonych narzędzi dostosowanych do specyfiki branży produkcyjnej (Industrial Enterprise, Automotive, Aerospace & Defense) oraz specjalnie opracowanej metodyki wdrożeń. Jej osią są akceleratory wdrożeniowe, które skutecznie obniżają koszty i niwelują ryzyka związane z implementacją złożonych systemów wspierających zarządzanie. Pakiet Infor CloudSuite™ gwarantuje optymalne wykorzystanie standardów wybranej technologii z adaptacyjnym dopasowaniem do wymagań biznesowych i potrzeb użytkowników.

W ramach usług wdrożeniowych Axians zapewnia zestaw prekonfigurowanych, a zarazem elastycznych rozwiązań branżowych opartych na najnowszej wersji pakietów aplikacyjnych Infor. System poprzez zwiększenie dostępności do kluczowych informacji w różnych obszarach działalności firmy wspiera wielowymiarowe procesy podejmowania decyzji. Rozwiązania chmurowe firmy Infor zostały zaprojektowane tak, aby zwiększyć rentowność i produktywność firm produkcyjnych poprzez:

 • Zwiększenie efektywności operacyjnej dzięki lepszemu wykorzystaniu aktywów, usprawnieniu procesów i zmniejszeniu kosztów magazynowania,
 • Zapewnienie przejrzystości finansowej, poprawienie przejrzystości danych i zapewnienie zgodności z przepisami,
 • Usprawnienie interakcji z klientami, lepsze zarządzanie komunikacją i dostarczanie właściwie wycenionych oraz skonfigurowanych produktów i usług na czas,
 • Zaprojektowanie elastycznej sieci łańcucha dostaw, dzięki zaawansowanemu planowaniu i harmonogramowaniu oraz rozbudowanej współpracy z dostawcami,
 • Wsparcie zespołów serwisowych w terenie, które poprawia efektywność kosztową realizowanych napraw.

Wykorzystywane przez Axians akceleratory wdrożeniowe doskonale sprawdzają się w przedsiębiorstwach, których zakłady produkcyjne znajdują się w różnych lokalizacjach. Zaletą oprogramowania Infor są także rozbudowane funkcjonalności dostosowane do specyfiki różnych modeli wytwórczych. System umożliwia zarówno zamodelowanie produkcji indywidualnej, masowej, jak i projektowej przeznaczonej dla firm realizujących jedynie montaż na zlecenie.

Kluczowe elementy usług abonamentowych

W skład oferowanego pakietu SaaS wchodzą: proaktywnie zarządzana infrastruktura energetyczna, sprzętowa i sieciowa, kontrola środowiska IT, odpowiednia pamięć masowa oraz inny wymagany sprzęt i oprogramowanie.

Kluczowe elementy usług abonamentowych obejmują:

 • Wyposażenie i administrację środowiskiem IT,
 • Utrzymanie i aktualizacje aplikacji,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem IT,
 • Wsparcie 24/7/265 dla wszystkich awarii infrastruktury o stopniu istotności 1 oraz problemów z systemem produkcyjnym,
 • Zarządzanie bazami danych i systemami operacyjnymi,
 • Monitorowanie aplikacji, infrastruktury i wydajności,
 • Archiwizacja kopii zapasowych.

Istotne parametry techniczne

Platforma Infor CloudSuite™ została zbudowana na wysoce elastycznej, skalowalnej architekturze, która umożliwia przedsiębiorstwom nadążanie za szybko zmieniającymi się oczekiwaniami klientów:

 • Nowoczesny interfejs webowy, wspierający pracę w oparciu o obsługę zdarzeń, procesów przepływu pracy oraz pulpity zarządcze,
 • Niezawodność i technologiczne zaawansowanie jednego z największych na rynku dostawców platform chmurowych – Amazon Web Services,
 • Architektura umożlwiająca uruchamianie kolejnych modułów systemu oraz stałe aktualizacje zapewniające najnowocześniejsze funkcje,
 • Elastyczność: infrastruktura zawsze na poziomie zapewniającym płynną i wydajną obsługę systemu,
 • Dostępność w 21 językach, zgodność z lokalnymi przepisami prawa w 49 krajach,
 • System integracji w oparciu o otwartą szynę danych, rozbudowany zestaw aplikacji Infor uzupełniających system klasy ERP (BI, CRM, APS, SCM, WMS, EAM, MES),
 • Wileofirmowość i wielooddziałowość dla sprawnej, kompleksowej obsługi procesów rozporoszonych lokalizacji,
 • Bezpieczeństwo – wykorzystanie centrów danych z wieloma warstwami zabezpieczeń operacyjnych i fizycznych zapewniających zgodność z ostatnimi standardami branżowymi,
 • Stały dostęp do wsparcia technicznego i merytorycznego specjalistów Infor i Axians.

Metodyka wdrożenia rozwiązania chmurowego

Eksperci Axians wspólnie z Klientem przygotowują wstępną konfigurację w oparciu o repozytorium scenariuszy i gotowych procesów. Ten sposób realizacji wdrożenia ma przede wszystkim na celu obiektywną ocenę połączenia wymagań firmy do standardowej funkcjonalności rozwiązania oraz dopasowania istniejących procesów biznesowych do konkretnych akceleratorów wdrożeń. Firma Infor szacuje, że co najmniej 60 proc. wymagań biznesowych jest zaspakajana przez standardowe funkcjonalności oprogramowania, 30 proc. może wymagać dalszego dostosowania w ramach konfiguracji odzwierciedlającej specyfikę przedsiębiorstwa, a dla unikalnych 10 proc. niezbędne jest przygotowanie odpowiednich rozszerzeń lub oprogramowania nowych procesów biznesowych.

Stosowana przez Axians metoda wdrożeniowa znacznie usprawnia i redukuje ryzyko związane z wdrożeniem nowej technologii. Jej kluczowym zadaniem jest zagwarantowanie realizacji projektu w zakładanym terminie i budżecie. Implementacja systemu ERP w modelu chmurowym gwarantuje także uzyskanie pierwszych korzyści biznesowych w dużo krótszym czasie niż w przypadku modelu on-premise.

Korzyści biznesowe

System ERP zbudowany na platformie chmurowej zapewnia:

 • Uruchomienie wymaganych w danym sektorze funkcjonalności w standardzie,
 • Dynamiczne i skuteczniejsze wprowadzanie innowacji – elastyczne dostosowywanie planów rozwojowych do bieżącej sytuacji na rynku,
 • Szybsze i automatyczne aktualizacje w zakresie zabezpieczeń i zgodności z przepisami,
 • Bardzo wysoki poziom działania systemów dzięki niezawodności wykorzystywanej infrastruktury sprzętowej,
 • Optymalizacje finansowe dzięki zamianie kapitałowych kosztów oprogramowania w wydatki operacyjne,
 • Krótszy czas na uzyskanie pierwszych korzyści biznesowych po migracji do chmury w porównaniu z infrastrukturą on-premise,
 • Poprawienie efektywności działania firmy dzięki bieżącemu wglądowi w procesy, lepszemu wykorzystaniu zasobów i redukcji kosztów związanych z operacjami.

Dlaczego Axians

 • Strategiczne partnerstwo z firmą Infor w zakresie świadczenia usług wdrożenia, utrzymania i rozwoju systemu Infor LN,
 • Kompleksowe wsparcia Klienta podczas całego cyklu życia projektu wdrożeniowego. Zespół Axians pomoże zarówno na etapie rozpoznania potrzeb, zarekomendowania propozycji rozwiązań, przedstawienia analiz opłacalności, jak i przeprowadzenia procesu wdrożeniowego,
 • Wykwalifikowany zespół inżynierów, specjalizujący się w szerokim zakresie technologii w obszarze bezpieczeństwa komunikacji z platformami chmurowymi,
 • Dedykowany zespół w zakresie utrzymania funkcjonującego już rozwiązania, przygotowywania jego aktualizacji, uruchamiania nowych funkcjonalności oraz integrowania ich z nowymi produktami czy usługami,
 • Ponad 20-letnie doświadczenie we wdrażaniu systemów typu ERP oraz produktów uzupełniających, w tym Infor OS, ION, Ming.le, BI i Factory Track,
 • Poparta referencjami historia integracji z systemów ERP z oprogramowaniem zewnętrznym PLM, PDM, Workflow, HR, WMS, RCP,
 • Stała opieka serwisowa systemu w 80 polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz dostawa rozszerzeń funkcjonalnych (Polish Business Extensions).

Zobacz nasze realizacje

Aplikacje biznesowe i analiza danych Sektor zbrojeniowy

Wdrożenie systemu klasy ERP Infor LN i jego utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Sektor zbrojeniowy

Wdrożenie systemu klasy ERP Infor LN i jego utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Motoryzacja i przemysł maszynowy

Migracja techniczna systemu klasy ERP Infor LN oraz jego optymalizacja i utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Motoryzacja i przemysł maszynowy

Migracja systemu klasy ERP Infor LN wraz z wdrożeniem produktów uzupełniających

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

Migracja systemu klasy ERP Infor LN

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

Migracja systemu klasy ERP Infor LN oraz jego optymalizacja i utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Bankowość i ubezpieczenia

Wdrożenie systemu klasy ERP Infor LN i jego utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Projekt wdrożenia systemu SAP ECC 6.0

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

Migracja systemu klasy ERP Infor LN oraz jego optymalizacja i utrzymanie

Dowiedz się więcej

Poproś o przygotowanie spersonalizowanej oferty

Axians IT Solutions Sp. z o.o.
ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa,
Tel. +48 22 535 95 00