Aplikacje biznesowe i analiza danych

Rozwiązania IoT

Będąc wiodącym dostawcą przemysłowych platform i rozwiązań komputerowych firma Axians oferuje usługi z zakresu kompletnego portfolio IoT/IIoT, w tym również hostingu i świadczenia wszystkich usług oraz dostawy komponentów przez jednego dostawcę.

Unikalne cechy

IoT/IIoT to narzędzia korzystające z rozwiązania Embedded Cloud, umożliwiające gromadzenie i wstępne filtrowanie danych telemetrycznych z czujników. Dzięki nim możliwe jest również dostarczanie zgromadzonych danych do bardziej wydajnych serwerów przemysłowych – pracujących lokalnie lub w chmurze – w celu dalszego ich przetwarzania. Dane udostępniane są do warstwy analitycznej wykorzystującej sztuczną inteligencję.

Rozwiązania IoT to pakiety sprzętowe oraz oprogramowanie komunikacyjne zapewniające pełne bezpieczeństwo pracy systemu i zarządzania urządzeniami. Ochronę danych zapewnia bezpieczna komunikacja pomiędzy zaufanymi urządzeniami oraz szyfrowane urządzenia pamięci masowej. Axians zapewnia utrzymanie tego typu usług  w środowisku chmury – co stanowi podstawę działania wszystkich elastycznych rozwiązań opartych na danych i modelach usług.

Technologie z jakich budujemy rozwiązanie

W ramach aplikacji Industry 4.0 SUSiEtec łączy wszystkie komponenty i zapewnia analizę oraz przetwarzanie zbieranych i wygenerowanych danych. SUSiEtec likwiduje tradycyjne granice między generowaniem, zbieraniem, przetwarzaniem i dostarczaniem danych, umożliwiając połączenie rozwiązań IT i OT czyli konwergencję pomiędzy podstawowymi procesami biznesowymi, systemami automatyki i  informatyki biznesowej.

Korzyści biznesowe

  • Umożliwienie klientom skoncentrowania się na podstawowej działalności biznesowej poprzez zapewnienie całkowicie zintegrowanej infrastruktury i utrzymanie platformy.
  • Możliwość skorzystania z niestandardowych rozwiązań sprzętowych Ethernet.
  • Możliwość korzystania z rozwiązania środowiska IoT SUSiEtec z zakresu architektury rozproszonej, które wykorzystuje sprzęt i rozwiązania informatyczne funkcjonujące lokalnie oraz w chmurach publicznych i chmurach prywatnych łącząc komponenty pomiędzy sobą.
  • Możliwość prowadzenia analizy oraz przetwarzania zbieranych i wygenerowanych danych w ramach aplikacji Industry 4.0.

Dlaczego Axians

  • Doświadczenie w roli światowego lidera w zakresie projektowania, budowy, dostawy i utrzymania dopasowanych rozwiązań przemysłowych.
  • System właściwie ustalonych standardów pozwalający oferować otwarte platformy, zapewniające efektywną integrację pomiędzy urządzeniami i gwarantujące klientom łatwość wdrażania i kontrolowania swoich instalacji oraz przeprowadzania konserwacji i aktualizacji przez cały cykl życia produktu.
  • Platforma realizująca wszystkie zagadnienia związane z konwergencją automatyki, procesów biznesowych, systemów informatycznych odpowiedzialnych za obsługę operacyjną i analityczną.

Zobacz nasze ralizacje

Aplikacje biznesowe i analiza danych Sektor zbrojeniowy

Wdrożenie systemu klasy ERP Infor LN i jego utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Sektor zbrojeniowy

Wdrożenie systemu klasy ERP Infor LN i jego utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Motoryzacja i przemysł maszynowy

Migracja techniczna systemu klasy ERP Infor LN oraz jego optymalizacja i utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Motoryzacja i przemysł maszynowy

Migracja systemu klasy ERP Infor LN wraz z wdrożeniem produktów uzupełniających

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

Migracja systemu klasy ERP Infor LN

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

Migracja systemu klasy ERP Infor LN oraz jego optymalizacja i utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Bankowość i ubezpieczenia

Wdrożenie systemu klasy ERP Infor LN i jego utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Projekt wdrożenia systemu SAP ECC 6.0

Dowiedz się więcej

Poproś o przygotowanie spersonalizowanej oferty

Axians IT Solutions Poland & Axians IT Services Poland
ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa,
Tel. +48 22 535 95 00