Aplikacje biznesowe i analiza danych

System ERP w chmurze oparty o SAP S/4HANA

Operacje w czasie rzeczywistym, zaawansowana analityka, wdrażanie nowych modeli biznesowych w branży i globalna ekspansja – to wybrane aspekty biznesu, które może ułatwić inteligentny system ERP w chmurze oparty na SAP S/4HANA.

W warunkach zmiennego otoczenia ostatnich lat ERP w modelu SaaS może stać się jednym z najważniejszych i proaktywnych narzędzi,  które wesprą rozwój firmy. Rozwiązanie pomoże w usystematyzowaniu i optymalizacji podejścia biznesowego, integrując i konsolidując procesy z różnych obszarów działalności biznesowej w jednym miejscu.

Unikalne cechy proponowanego rozwiązania

 • Wbudowane inteligentne technologie oparte m.in. na uczeniu maszynowym czy sztucznej inteligencji oferują aktywne wsparcie dla świadomego podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym, na podstawie danych zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych,
 • Ujednolicona architektura ułatwia wdrożenie systemu oraz bieżące zarządzanie nim,
 • Rozwiązanie złożone z komponentów odzwierciedlających poszczególne obszary działalności firmy (np. finanse, kontroling, magazyn itp.) oraz predefiniowanych procesów biznesowych umożliwia optymalne wdrożenie systemu i ułatwia bieżącą administrację,
 • Specjalnie opracowana metodyka wdrożeniowa umożliwia prawidłowe i efektywne wdrożenie systemu w sprawny sposób tak, aby jak najszybciej zaczął przynosić korzyści biznesowe w każdej branży,
 • Zwiększona efektywność kosztowa i sprawniejsze podejmowanie decyzji dzięki konsolidacji wszystkich możliwości analitycznych i transakcyjnych z różnych systemów w ramach jednego rozwiązania informatycznego,
 • Łatwość użytkowania z poziomu każdego urządzenia dzięki intuicyjnemu, spersonalizowanemu i responsywnemu interfejsowi,
 • Stały dostęp do wsparcia technicznego oraz merytorycznego oferowanego przez specjalistów SAP i Axians.

Kluczowe elementy usług abonamentowych

Chmurowy model dostarczania usług (Software as a Service) jest oparty na subskrypcji w ramach programu RISE with SAP. Opłata abonamentowa uwzględnia infrastrukturę techniczną systemu ERP w chmurze razem z jej utrzymaniem, zarządzaniem i gwarancją stałego wsparcia technicznego specjalistów SAP oraz Axians. Comiesięczna opłata daje również dostęp do portalu serwisowego, w którym w trybie rzeczywistym można podejrzeć dostępność nowych wersji systemu, planowane aktualizacje, bieżącą utylizację czy wydajność. Klient może również liczyć na dodatkowe wsparcie w transformacji wykorzystywanych procesów biznesowych, dostęp do poszerzonej analityki i platformy biznesowej, w ramach której możliwe jest tworzenie nowych  relacji  biznesowych.

Kontrakt RISE with SAP obejmuje:

 • Licencje wraz ze wsparciem producenta przez cały okres kontraktu,
 • Dostęp do najnowszych wersji oprogramowania i stałe wsparcie techniczne od SAP oraz Axians,
 • Wysoko dostępną, skalowalną i certyfikowaną przez SAP infrastrukturę w obrębie wybranego ośrodka (Google, Microsoft, Amazon), zapewniającą oczekiwany poziom wydajności dla systemów rozwojowych, testowych i produkcyjnych,
 • Instalację wszystkich komponentów rozwiązania SAP dla systemów rozwojowych, testowych i produkcyjnych w dostarczonej infrastrukturze,
 • Infrastrukturę w ośrodku dostawcy wymaganą do uruchomienia i świadczenia usług, składającą się z: serwerów, oprogramowania systemowego, oprogramowania do wirtualizacji, systemów backupowych, macierzy dyskowych, oprogramowania antywirusowego, sprzętu sieciowego oraz usług wsparcia i utrzymania,
 • Usługi zarządzania infrastrukturą, systemami operacyjnymi, bazami danych i warstwą techniczną aplikacji,
 • Wykonywanie kopii zapasowych umożliwiających odtworzenie środowiska w przypadku awarii i przechowywanie ich replik w ośrodku zapasowym,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem środowiska na wszystkich poziomach – od fizycznej infrastruktury po warstwę techniczną aplikacji – według standardów takich jak: ISO9001 (Quality Management System), ISO27001 (Information Security Management System), ISO22301 (Business Continuity), ISO 27017 (Cloud Security Standard), ISO 27018 (Cloud Security Standard), SOC1 (ISAE3402/SSAE16) Type II, SOC2 Type II,
 • Bieżący monitoring wszystkich elementów środowiska.

Istotne parametry techniczne

 • Unikalna struktura bazy danych umożliwia wykorzystanie autorskich rozwiązań „in-memory”, dzięki czemu analizy, obliczenia i predykcje mogą być generowanie sprawniej niż w przypadku relacyjnej bazy danych,
 • Dostępne moduły dla finansów, zakupów, produkcji, łańcucha dostaw, sprzedaży, usług, badań i rozwoju oraz zarządzania zasobami – wszystkie całkowicie zintegrowane,
 • Prekonfigurowany produkt dostarczany przez Axians i oparty na ustandaryzowanych procesach biznesowych pokrywa pełen zakres standardowych procesów funkcjonowania przedsiębiorstwa bez konieczności tworzenia rozszerzeń programistycznych,
 • Możliwość rozbudowywania oprogramowania dzięki SAP Extension Suite, modyfikacjom kodu (w środowiskach private cloud) oraz opcjom konfiguracji w aplikacjach, jak również tworzenia niestandardowych aplikacji, rozwiązań pionowych i rozszerzeń za pomocą zestawu SDK (Software development kit),
 • Natywna integracja z innymi rozwiązaniami SAP dzięki SAP Integration Suite umożliwia rozszerzanie i ulepszanie rozwiązań wykorzystywanych do obsługi procesów w całej firmie,
 • Możliwość wyboru między chmurą publiczną (Public Cloud) a prywatną (Private Cloud).

Metodyka wdrożenia rozwiązania chmurowego

Wdrożenie systemu informatycznego w przedsiębiorstwie to złożone przedsięwzięcie – zarówno pod kątem organizacyjnym, technicznym, jak i biznesowym. Wiąże się ono z koniecznością ingerencji w struktury organizacyjne biznesu, procedury działania, czy zakres odpowiedzialności i uprawnień poszczególnych pracowników.

Takie implementacje muszą zacząć przynosić szybko konkretne efekty biznesowe – stanie się to możliwe tylko w przypadku sprawnej i udanej realizacji. Firma SAP opracowała własną metodykę wdrażania projektów o nazwie SAP Activate. Metodyka ta może być stosowana zarówno dla projektów realizowanych od podstaw – u klientów, którzy nie korzystali dotychczas z rozwiązań firmy SAP – jak również dla projektów konwersji starszych rozwiązań ECC do wersji S/4Hana. Każdy zespół wdrożeniowy w Axians aktywnie korzysta z tych wytycznych, zgodnych z zaleceniami Project Management Institute (PMI), które określają szczegółowe kroki postępowania przez cały okres implementacji systemu. Metodyka wprowadza  podział na poszczególne fazy projektu, strukturę organizacyjną, sposób prowadzenia prac, kontrolę postępów wdrożenia, podejmowania decyzji, a także rodzaje i sposób przygotowania dokumentów projektowych.

Poszczególne fazy projektu w metodyce SAP Activate obejmują:

 • Odkrywanie (Discover). Faza poprzedzająca formalne rozpoczęcie projektu.
 • Przygotowanie (Prepare). Faza przygotowania zaplecza organizacyjnego projektu.
 • Badanie (Explore). Faza zakładająca przeprowadzenie serii warsztatów z klientem i przygotowanie dokumentu identyfikującego wymagania biznesowe.
 • Realizacja (Realize). Faza, w której powstaje podstawowa wersja systemu.
 • Wdrożenie (Deploy). Faza rozpoczynająca eksploatację systemu.
 • Działanie (Run). Faza utrzymywania i rozwoju środowiska produkcyjnego.

Korzyści biznesowe

 • Dostarczenie narzędzi do skutecznego i prostszego zarządzania kluczowymi dla biznesu obszarami finansowymi oraz operacyjnymi,
 • Wsparcie procesów operacyjnych dzięki naturalnej integracji przepływu danych i procesów oraz inteligentnej automatyzacji obsługi administracyjnej,
 • Mechanizmy kontroli realizacji projektów, prognozowania oraz przygotowywania spersonalizowanych rekomendacji,
 • Kompleksowe i aktualne wsparcie w zakresie kluczowych regulacji prawnych,
 • Ochrona danych i aplikacji dzięki wbudowanym możliwościom cyberbezpieczeństwa,
 • Optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów i zwiększenie wydajności procesów dzięki bieżącemu wglądowi w stan biznesu oraz sprawnie generowanym raportom i analizom.

Dlaczego Axians

 • Jesteśmy certyfikowanym partnerem SAP, co potwierdza nasze kompetencje i doświadczenie w zakresie wdrożeń produktów i usług SAP,
 • Posiadamy wiedzę i doświadczenie zdobyte w wielu kompleksowych projektach prowadzonych dla największych organizacji z sektora prywatnego i publicznego,
 • Terminowo i skutecznie realizujemy złożone przedsięwzięcia, adaptując się do skali zamówienia,
 • Oferujemy stałe wsparcie klienta w ramach dedykowanych działów serwisowych,
 • Mamy popartą referencjami historię wdrażania systemów typu ERP, ich integracji z oprogramowaniem zewnętrznym oraz dostęp do najlepszych praktyk wdrożeniowych w modelu SaaS,
 • Każdorazowo przeprowadzamy analizę przedwdrożeniową i przygotowujemy spersonalizowane rekomendacje związane z implementacją oprogramowania lub usługi.

Zobacz nasze ralizacje

Aplikacje biznesowe i analiza danych Sektor zbrojeniowy

Wdrożenie systemu klasy ERP Infor LN i jego utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Sektor zbrojeniowy

Wdrożenie systemu klasy ERP Infor LN i jego utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Motoryzacja i przemysł maszynowy

Migracja techniczna systemu klasy ERP Infor LN oraz jego optymalizacja i utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Motoryzacja i przemysł maszynowy

Migracja systemu klasy ERP Infor LN wraz z wdrożeniem produktów uzupełniających

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

Migracja systemu klasy ERP Infor LN

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

Migracja systemu klasy ERP Infor LN oraz jego optymalizacja i utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Bankowość i ubezpieczenia

Wdrożenie systemu klasy ERP Infor LN i jego utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Projekt wdrożenia systemu SAP ECC 6.0

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

Migracja systemu klasy ERP Infor LN oraz jego optymalizacja i utrzymanie

Dowiedz się więcej

Poproś o przygotowanie spersonalizowanej oferty

Axians IT Solutions Sp. z o.o.
ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa,
Tel. +48 22 535 95 00