Aplikacje biznesowe i analiza danych

Platforma OpenText Extended ECM

OpenText Extended ECM jest zintegrowanym systemem do zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie. Platforma zapewnia integrację usług dostępu do treści elektronicznych z wiodącymi aplikacjami w celu łączenia pakietów treści, przyspieszenia przepływu informacji i rozszerzenia możliwości zarządzania.

Integracja usług dostępu do treści elektronicznych wspiera i rozszerza tradycyjne funkcjonalności ECM poprzez połączenie platformy zarządzania zawartością z samodzielnymi aplikacjami i systemami stanowiącymi podstawę procesów.

Najlepsze usługi dostępu do treści elektronicznych zapewniają pracownikom dostęp do informacji z wiodących systemów biznesowych, takich jak SAP®, Microsoft® Office 365, Salesforce®, SuccessFactors® i innych. Zawartość może być wyświetlana w aplikacji, w której pracują użytkownicy, dzięki czemu jest łatwo dostępna dla osób i procesów, które najbardziej jej potrzebują. Centralnie zdefiniowane zasady zarządzania są automatycznie stosowane w wszystkich procesach biznesowych, podczas całego cyklu życia informacji.

Unikalne cechy

Dzięki platformie OpenText™ Extended ECM treść jest w przejrzysty sposób zintegrowana z innymi wiodącymi aplikacjami, takimi jak SAP S/4HANA®, SAP® SuccessFactors®, Salesforce®, Microsoft® Office 365® lub innym oprogramowaniem wspierającym procesy biznesowe. Dzięki integracjom ECM platforma usług zawartości łączy silosy treści i inteligentnie automatyzuje procesy biznesowe, aby umożliwić bezproblemowy przepływ informacji między aplikacjami.

 

 

 

 

 

Dedykowana dla SAP wersja xECM for SAP wzbogaca procesy biznesowe o zaawansowane zarządzanie treścią w całym cyklu jej istnienia. Pozwala tworzyć i zarządzać przestrzeniami roboczymi, w których gromadzone są pliki i treści dla dowolnych obiektów w systemach SAP (ERP, CRM, IS-U, SuccessFactors etc.). Przestrzenie te mogą być udostępniane zarówno użytkownikom SAP, jak i osobom niemającym dostępu do tej aplikacji biznesowej.

Dzięki xECM for SAP użytkownicy mogą dołączać – poprzez interfejsy użytkownika SAP, takie jak np. SAP GUI, SAP Business Client, SAP Portal, SAP Fiori – dokumenty oraz obszary robocze ECM do transakcji i obiektów w aplikacjach SAP, bez potrzeby logowania się do wielu aplikacji, aby odnaleźć potrzebne informacje czy dane.

Dzięki tym funkcjonalnościom oraz licznym pluginom każda firma może usprawnić proces zarządzania dokumentami oraz ich archiwizacji – zarówno pod względem taksonomii, jak i technikaliów związanych np. z wagą plików czy rezygnacją z utrzymania przestarzałych systemów tylko w celu uzyskania dostępu do informacji przechowywanych w nich.

Kluczowe funkcjonalności

 • Bezpieczne i długoterminowe przechowywanie danych również z wykorzystaniem nośników offline (archiwizacja),
 • Udostępnienie różnych kanałów dla importu dokumentów (w tym skanowanie),
 • Możliwość ręcznego i automatycznego opisywania dokumentów metadanymi,
 • Możliwość definiowania wielu drzew klasyfikacji dokumentów w oparciu o ich metadane,
 • Pełna integracja w całym przedsiębiorstwie z systemami SAP (m.in. SAP Workflow) oraz MS Exchange i Lotus Notes,
 • Automatyzację wybranych czynności w procesach zarządzania dokumentami,
 • Możliwość łatwego udostępniania treści dla użytkowników SAP i innych systemów, również z wykorzystaniem urządzeń mobilnych,
 • Możliwość integracji z innymi organizacjami za pośrednictwem systemów w chmurze kompatybilnych z lokalnym repozytorium.

Technologie z jakich budujemy rozwiązanie

Rozwiązanie to korzysta z technologii OpenText. Jego kluczowym wyróżnikiem jest połączenie i zsynchronizowanie treści ustrukturyzowanych (przechowywanych w relacyjnych bazach danych, np. w aplikacjach biznesowych SAP) i nieustrukturyzowanych (przechowywanych najczęściej w postaci skanów, dokumentów i innych treści w repozytoriach ECM). Procesy biznesowe, kontrolowane przez SAP, są wzbogacane o nieustrukturyzowane treści, nadając tym samym wybranych krokom w procesie biznesowym właściwego kontekstu.

Korzyści biznesowe

 • Zwiększenie produktywności, minimalizacja ryzyka i przyspieszenie procesów podejmowania decyzji poprzez usprawnienie procesów zarządzania dokumentami w przedsiębiorstwie w całym cyklu ich istnienia,
 • Zapewnienie użytkownikom kompletnego wglądu zarówno w ustrukturyzowane, jak nieustrukturyzowane treści biznesowe z poziomu jednego interfejsu, dając im dostęp do kontekstowej zawartości bez konieczności przełączania się między różnymi aplikacjami.

Dlaczego Axians

 • Doświadczony zespół konsultantów wdrożeniowych w zakresie systemów klasy ECM,
 • Dostęp do najlepszych praktyk światowych w implementacji projektów w zakresie zarządzania dokumentami,
 • Partnerstwo z OpenText w zakresie wdrażania i utrzymania aplikacji.

Zobacz nasze ralizacje

Aplikacje biznesowe i analiza danych Sektor zbrojeniowy

Wdrożenie systemu klasy ERP Infor LN i jego utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Sektor zbrojeniowy

Wdrożenie systemu klasy ERP Infor LN i jego utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Motoryzacja i przemysł maszynowy

Migracja techniczna systemu klasy ERP Infor LN oraz jego optymalizacja i utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Motoryzacja i przemysł maszynowy

Migracja systemu klasy ERP Infor LN wraz z wdrożeniem produktów uzupełniających

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

Migracja systemu klasy ERP Infor LN

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

Migracja systemu klasy ERP Infor LN oraz jego optymalizacja i utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Bankowość i ubezpieczenia

Wdrożenie systemu klasy ERP Infor LN i jego utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Projekt wdrożenia systemu SAP ECC 6.0

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

Migracja systemu klasy ERP Infor LN oraz jego optymalizacja i utrzymanie

Dowiedz się więcej

Poproś o przygotowanie spersonalizowanej oferty

Axians IT Solutions Poland & Axians IT Services Poland
ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa,
Tel. +48 22 535 95 00