Aplikacje biznesowe i analiza danych

Platforma OpenText Extended ECM

OpenText Extended ECM jest zintegrowanym systemem do zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie. Platforma zapewnia integrację usług dostępu do treści elektronicznych z wiodącymi aplikacjami w celu łączenia pakietów treści, przyspieszenia przepływu informacji i rozszerzenia możliwości zarządzania.

Integracja usług dostępu do treści elektronicznych wspiera i rozszerza tradycyjne funkcjonalności ECM poprzez połączenie platformy zarządzania zawartością z samodzielnymi aplikacjami i systemami stanowiącymi podstawę procesów.

Najlepsze usługi dostępu do treści elektronicznych zapewniają pracownikom dostęp do informacji z wiodących systemów biznesowych, takich jak SAP®, Microsoft® Office 365, Salesforce®, SuccessFactors® i innych. Zawartość może być wyświetlana w aplikacji, w której pracują użytkownicy, dzięki czemu jest łatwo dostępna dla osób i procesów, które najbardziej jej potrzebują. Centralnie zdefiniowane zasady zarządzania są automatycznie stosowane w wszystkich procesach biznesowych, podczas całego cyklu życia informacji.

Unikalne cechy

Dzięki platformie OpenText™ Extended ECM treść jest w przejrzysty sposób zintegrowana z innymi wiodącymi aplikacjami, takimi jak SAP S/4HANA®, SAP® SuccessFactors®, Salesforce®, Microsoft® Office 365® lub innym oprogramowaniem wspierającym procesy biznesowe. Dzięki integracjom ECM platforma usług zawartości łączy silosy treści i inteligentnie automatyzuje procesy biznesowe, aby umożliwić bezproblemowy przepływ informacji między aplikacjami.

 

 

 

 

 

Dedykowana dla SAP wersja xECM for SAP wzbogaca procesy biznesowe o zaawansowane zarządzanie treścią w całym cyklu jej istnienia. Pozwala tworzyć i zarządzać przestrzeniami roboczymi, w których gromadzone są pliki i treści dla dowolnych obiektów w systemach SAP (ERP, CRM, IS-U, SuccessFactors etc.). Przestrzenie te mogą być udostępniane zarówno użytkownikom SAP, jak i osobom niemającym dostępu do tej aplikacji biznesowej.

Dzięki xECM for SAP użytkownicy mogą dołączać – poprzez interfejsy użytkownika SAP, takie jak np. SAP GUI, SAP Business Client, SAP Portal, SAP Fiori – dokumenty oraz obszary robocze ECM do transakcji i obiektów w aplikacjach SAP, bez potrzeby logowania się do wielu aplikacji, aby odnaleźć potrzebne informacje czy dane.

Kluczowe funkcjonalności

 • Bezpieczne i długoterminowe przechowywanie danych również z wykorzystaniem nośników offline (archiwizacja),
 • Udostępnienie różnych kanałów dla importu dokumentów (w tym skanowanie),
 • Możliwość ręcznego i automatycznego opisywania dokumentów metadanymi,
 • Możliwość definiowania wielu drzew klasyfikacji dokumentów w oparciu o ich metadane,
 • Pełna integracja w całym przedsiębiorstwie z systemami SAP (m.in. SAP Workflow) oraz MS Exchange i Lotus Notes,
 • Automatyzację wybranych czynności w procesach zarządzania dokumentami,
 • Możliwość łatwego udostępniania treści dla użytkowników SAP i innych systemów, również z wykorzystaniem urządzeń mobilnych,
 • Możliwość integracji z innymi organizacjami za pośrednictwem systemów w chmurze kompatybilnych z lokalnym repozytorium.

Technologie z jakich budujemy rozwiązanie

Rozwiązanie to korzysta z technologii OpenText. Jego kluczowym wyróżnikiem jest połączenie i zsynchronizowanie treści ustrukturyzowanych (przechowywanych w relacyjnych bazach danych, np. w aplikacjach biznesowych SAP) i nieustrukturyzowanych (przechowywanych najczęściej w postaci skanów, dokumentów i innych treści w repozytoriach ECM). Procesy biznesowe, kontrolowane przez SAP, są wzbogacane o nieustrukturyzowane treści, nadając tym samym wybranych krokom w procesie biznesowym właściwego kontekstu.

Korzyści biznesowe

 • Zwiększenie produktywności, minimalizacja ryzyka i przyspieszenie procesów podejmowania decyzji poprzez usprawnienie procesów zarządzania dokumentami w przedsiębiorstwie w całym cyklu ich istnienia,
 • Zapewnienie użytkownikom kompletnego wglądu zarówno w ustrukturyzowane, jak nieustrukturyzowane treści biznesowe z poziomu jednego interfejsu, dając im dostęp do kontekstowej zawartości bez konieczności przełączania się między różnymi aplikacjami.

Dlaczego Axians

 • Doświadczony zespół konsultantów wdrożeniowych w zakresie systemów klasy ECM,
 • Dostęp do najlepszych praktyk światowych w implementacji projektów w zakresie zarządzania dokumentami,
 • Partnerstwo z OpenText w zakresie wdrażania i utrzymania aplikacji.

Zobacz nasze ralizacje

Aplikacje biznesowe i analiza danych Sektor zbrojeniowy

Wdrożenie systemu klasy ERP Infor LN i jego utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Sektor zbrojeniowy

Wdrożenie systemu klasy ERP Infor LN i jego utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Motoryzacja i przemysł maszynowy

Migracja systemu klasy ERP Infor LN wraz z wdrożeniem produktów uzupełniających

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

Migracja systemu klasy ERP Infor LN

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

Migracja systemu klasy ERP Infor LN oraz jego optymalizacja i utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Bankowość i ubezpieczenia

Wdrożenie systemu klasy ERP Infor LN i jego utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Projekt wdrożenia systemu SAP ECC 6.0

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

Wdrożenie hurtowni danych SAP BW

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Budowa kokpitów menedżerskich dla systemu SAP

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Migracja SAP BW do SAP BW on HANA, wdrożenie SAP Business Objects

Dowiedz się więcej

Poproś o przygotowanie spersonalizowanej oferty

Axians IT Solutions Poland & Axians IT Services Poland
ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa,
Tel. +48 22 535 95 00