Aplikacje biznesowe i analiza danych

System do zarządzania majątkiem SAP EAM

Axians oferuje wdrożenie oprogramowania EAM, wchodzącego w skład zintegrowanego systemu S4HANA lub SAP ERP. Komponent ten obejmuje zarządzanie całym cyklem życia technicznych środków trwałych, wspiera planowanie i realizację procesów związanych z rozwojem, udoskonaleniem i utrzymaniem technicznych środków trwałych, zapewnia integrację oraz dostęp w czasie rzeczywistym do danych pochodzących z procesów finansowych, księgowych, kontrolingowych. System jest także bezpośrednio połączony z zasobami związanymi z zaopatrzeniem, gospodarką magazynową oraz bazami środków trwałych.

Unikalne cechy

SAP EAM to w pełni skalowalne i konfigurowalne rozwiązanie pozwalające obsłużyć funkcjonalne wymagania klientów z różnych branż. Pozwala na bieżące monitorowanie kosztów wykonywanych prac serwisowych oraz nadzór nad wykorzystaniem środków, w rozbiciu na poszczególne etapy realizacji remontu. Rozwiązanie posiada aplikacje (SAP DMS lub SAP xECM by OpenText), które zapewniają nieograniczony dostęp do pełnej dokumentacji związanej z wybranym elementem majątku technicznego (w tym dokumentacje techniczną, inżynieryjną, DTR , instrukcje bezpieczeństwa, procedury obsługi, schematy i wykazy części). Dostęp do dokumentacji zapewniony jest z dowolnych urządzeń i poprzez wiele interfejsów. Oprogramowanie EAM jest w pełni zintegrowane z systemem orientacji przestrzennej i umożliwia pracę w środowisku map cyfrowych. System posiada zaawansowane możliwości analizy i raportowania, wyposażone w mechanizmy predykcyjne. Dużą zaletą rozwiązania jest uproszczony interfejs dla urządzeń mobilnych, który pozwala skupić się pracownikom na realizacji zadań, a nie obsłudze systemu.

Technologie z jakich budujemy rozwiązanie

Zintegrowany system SAP S4HANA z technologią „In memory computing” i „embedded analytics” pozwala na dynamiczną aktualizację danych i raportów. Aplikacje SAP Fiori w technologii HTML5. System jest przegotowany technologicznie do integracji z systemami zewnętrznymi w oparciu o dowolne standardy komunikacji. Instalacja rozwiązania EAM możliwa zarówno na lokalnym serwerze „on-premise” jak i w chmurze obliczeniowej.

Korzyści biznesowe

 • Skuteczniejsza kontrola finansowa przedsiębiorstwa dzięki uszczelnieniu procesów planowania, harmonogramowania, realizacji i rozliczania zadań
 • Optymalizacja procesu zarządzania majątkiem technicznym i precyzyjna kontrola kosztów
 • Znaczne zwiększenie efektywności działań służb technicznych i inwestycyjnych
 • Automatyzacja prac administracyjnych i rozliczeń
 • Możliwość rozwijania metod zarządzania majątkiem technicznym poprzez wykorzystanie danych z systemów automatyki pomiarowej do szacowania ryzyka awarii
 • Wgląd we wskaźniki efektywności prowadzonych operacji i wsparcie w utrzymaniu ich wysokiego poziomu przy akceptowalnych kosztach obsługi
 • Identyfikacja krytycznych elementów majątku i optymalizacja kosztów ich utrzymania w celu zwiększenia niezawodności infrastruktury
 • Szybszy dostęp do dokumentacji technicznej, wpływa na większą efektywność napraw i analizę przyczyn

Dlaczego Axians

 • Dysponujemy rozbudowanym zespołem specjalistów w zakresie wdrażania systemu SAP EAM (PM, MRS, MM, IM-PS, CO)
 • Posiadamy unikalne kompetencje w zakresie integracji z GIS (SAP Geographical Enablement Framework – GEF) oraz wdrażania aplikacji mobilnych (Work Manager i Asset Manager) do wsparcia pracy służb technicznych w terenie
 • Posiadamy unikalne kompetencje w zakresie koncepcji i wdrożenia rozwiązania do zarzadzania dokumentacją techniczną (DMS lub xECM by OpenText)
 • Doświadczenie we wdrożeniach w administracji publicznej i przedsiębiorstwach użyteczności publicznej.
 • Opracowaliśmy dedykowaną metodę wdrożenia rozwiązania branżowego, która znacznie zmniejsza ryzyko i koszty implementacji
 • Posiadamy dedykowany dział wsparcia i utrzymania systemów w trybie 24/7/365
 • Mamy 13 oddziałów w Polsce

Zobacz nasze ralizacje

Aplikacje biznesowe i analiza danych Sektor zbrojeniowy

Wdrożenie systemu klasy ERP Infor LN i jego utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Sektor zbrojeniowy

Wdrożenie systemu klasy ERP Infor LN i jego utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Motoryzacja i przemysł maszynowy

Migracja techniczna systemu klasy ERP Infor LN oraz jego optymalizacja i utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Motoryzacja i przemysł maszynowy

Migracja systemu klasy ERP Infor LN wraz z wdrożeniem produktów uzupełniających

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

Migracja systemu klasy ERP Infor LN

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

Migracja systemu klasy ERP Infor LN oraz jego optymalizacja i utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Bankowość i ubezpieczenia

Wdrożenie systemu klasy ERP Infor LN i jego utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Projekt wdrożenia systemu SAP ECC 6.0

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

Migracja systemu klasy ERP Infor LN oraz jego optymalizacja i utrzymanie

Dowiedz się więcej

Poproś o przygotowanie spersonalizowanej oferty

Axians IT Solutions Sp. z o.o.
ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa,
Tel. +48 22 535 95 00 

Poproś o przygotowanie spersonalizowanej oferty

Axians IT Solutions Poland & Axians IT Services Poland
ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa,
Tel. +48 22 535 95 00