Aplikacje biznesowe i analiza danych

System klasy APS – Infor Planning

W ramach usług związanych z wdrażaniem systemów klasy APS, Axians oferuje implementację najlepszych narzędzi przeznaczonych do zoptymalizowania planowania i harmonogramowania produkcji wraz z związanymi z nią procesami logistycznymi. Systemy wdrażane przez Axians poprawiają wydajność linii montażowych i obniżają koszty operacyjne. Rozwiązania te pozwalają także na tworzenie scenariuszy „what If”.

Unikalne cechy

Infor Planning zapewnia tworzenie zsynchronizowanych planów procesów wytwórczych, uwzględniający ograniczenia związane z wydajnością maszyn i oczekiwaniami klientów. System ten obejmuje wszystkie opcje wieloetapowego łańcucha dostaw oraz uwzględnia najważniejsze czynniki ograniczające takie jak: umiejętności pracowników, zdolność produkcyjną maszyn, dostępność niezbędnych materiałów i komponentów. Dzięki temu zapewnia możliwość stworzenia zoptymalizowanego planu, który uzależnia przyszłą produkcję od prognozowanego popytu, opierającego się na realistycznych planach i możliwościach sprzedaży wytworzonych elementów.

Infor Planning przeznaczony jest dla różnych typów firm działających w sektorze produkcyjnym wykorzystujących takie modele jak: projekt na zamówienie, konfiguracja na zamówienie i montaż na zamówienie. System synchronizuje obsługę różnych źródeł zapotrzebowania tak, aby poprawić produktywność oraz terminowość dostaw. W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w łańcuchu dostaw (awaria maszyn, opóźnienia w transporcie komponentów, dodatkowe wymagania klientów) przedstawiciele obsługi klienta i specjaliści od planowania zyskują narzędzie ułatwiające podejmowanie szybkich decyzji zapobiegających eskalacji problemu. Rozwiązanie pozwala także na planowanie alternatywnych rozwiązań i modyfikację istniejących planów w oparciu o rzetelne informacje.

Technologie z jakich budujemy rozwiązanie

System Infor Planning przechowuje dane w pamięci (memory resident). Pracuje w oparciu o logikę STO (supply-to-order). Oferuje możliwość planowania średnio- i długoterminowego (od 0 do 12+ miesięcy) oraz planowanie dla grup asortymentowych i produktów końcowych. Rozwiązanie ma wbudowane gotowe scenariusze symulacji, uwzględniające 3 typy zleceń (produkcji, zakupu, dystrybucji) oraz 4 typy zapotrzebowania (prognozowane, zlecenie klienta, zlecenie produkcji, zlecenie dystrybucji). Narzędzie pozwala na stworzenie podstawowego modelu łańcucha dostaw (wielozakładowość, zasoby, kontrahent) uwzględniającego ograniczenia.

Korzyści biznesowe

 • Możliwość analizy i wizualizacji różnorodnych scenariuszy zdolności produkcyjnych
 • Natychmiastowa ocena wpływu poszczególnych ograniczeń na proces produkcyjny
 • Optymalizacja i dynamiczne planowanie łańcucha dostaw oraz jego pełna kontrola
 • Możliwość dokładnego i responsywnego planowania sprzedaży przyszłej produkcji
 • Skuteczne korzystanie z tzw. „wąskich gardeł” przy planowaniu zasobów
 • Podniesienie standardów obsługi klienta
 • Zredukowanie czasu produkcji, poziomu zapasów oraz kosztów
 • Przyspieszenie reakcji na działania za pomocą planowania, przy użyciu hipotetycznych scenariuszy
 • Zwiększenie wydajności i przepustowości linii wytwórczych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów

Dlaczego Axians

 • Ponad 20 lat doświadczenia we wdrażaniu systemów informatycznych dla produkcji i logistyki
 • Dostęp do wiedzy i doświadczeń z setek projektów zrealizowanych w Europie i na całym świecie
 • Doświadczenie konsultantów w wdrażaniu systemów wspierających planowanie i zarządzanie produkcją oraz łańcuchem logistycznym
 • Strategiczne partnerstwo z Infor w zakresie wdrażania, utrzymania i rozwoju aplikacji
 • Kompleksowe wsparcia Klienta podczas całego cyklu życia projektu wdrożeniowego. Zespół Axians pomoże zarówno na etapie rozpoznania potrzeb, zarekomendowania propozycji rozwiązań, przedstawienia analiz opłacalności, jak i przeprowadzenia procesu wdrożeniowego.

Zobacz nasze realizacje

Aplikacje biznesowe i analiza danych Sektor zbrojeniowy

Wdrożenie systemu klasy ERP Infor LN i jego utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Sektor zbrojeniowy

Wdrożenie systemu klasy ERP Infor LN i jego utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Motoryzacja i przemysł maszynowy

Migracja techniczna systemu klasy ERP Infor LN oraz jego optymalizacja i utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Motoryzacja i przemysł maszynowy

Migracja systemu klasy ERP Infor LN wraz z wdrożeniem produktów uzupełniających

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

Migracja systemu klasy ERP Infor LN

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

Migracja systemu klasy ERP Infor LN oraz jego optymalizacja i utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Bankowość i ubezpieczenia

Wdrożenie systemu klasy ERP Infor LN i jego utrzymanie

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Projekt wdrożenia systemu SAP ECC 6.0

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Produkcja masowa i jednostkowa

Migracja systemu klasy ERP Infor LN oraz jego optymalizacja i utrzymanie

Dowiedz się więcej

Poproś o przygotowanie spersonalizowanej oferty

Axians IT Solutions Sp. z o.o.
ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa,
Tel. +48 22 535 95 00